Laser Dance / Power Run / 1987

ZYX 5590 / Made in Germany / ex/NM / оценка конверта снижена за след от стикера спереди, практически не заметно на фото

Стоимость: 39.00 BYN

Особенности пластинки

Для РФ:1170 RUB
<<